ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
S.N. ÜNVANI, ADI SOYADI KURULDAKİ GÖREVİ
1 Prof. Dr. Rafet AKTAŞ Başkan
2 Prof. Dr. Ömür AKDEMİR Üye
3 Prof.Dr. Ali İhsan ÖZDEMİR Üye
4 Prof.Dr. Kerim ÖZCAN Üye
5 Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER Üye
6 Doç. Dr. Y. Akay ÜNVAN Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇANKAL Üye

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr