ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

TAMAMLANMIŞ PROJELER

 1. Akdeve, E. Girişimci Üniversite ve Yenilikçi İnsanlar Projesi Koordinatör, TUBITAK – Girişimci Eğitim Sertifika Programı , 3 yıl tekrarlanacak bir proje. 1. yıl Şuabt 2015’te bitecek.
 2. Akgün, A. İ. The relationships between the accounting standards and the 2007 financial crisis: An empirical analysis- This study is supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) reference number (B.14.2.TBT.0.06.01-219-84).
 3. Akgün, A. İ. The Impact of Corporate Governance on IFRS Adoption: Evidence from Bank M&A- This study is supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) reference number (B.14.2.TBT.0.06.01-219-84).
 4. Akgün, A. İ. Is there relationship between financial crime and IFRS?- This study is supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) reference number (B.14.2.TBT.0.06.01-219-115543).
 5. İlter, K. Ontolojik Tedarik Zinciri Yönetimi TÜBİTAK, İkinci ara raporu verildi.
 6. Kubat, U. Proje adı: Çevre Bilincinin Tüketici Tutum ve Davranışlarına Yansıtılması TÜBİTAK 1001 Proje numarası: 114K392 Proje yürütücüsü: Zeynep Canlı, Araştırmacı: Umut Kubat.
 7. Sakarya, N., Ceyhan, S. TÜBİTAK 1601, Tübitak Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi
 8. TÜBİTAK 2221 - Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı.
 9. TÜBİTAK 2217 - 5. Kamu Politikaları Çalıştayı.
 10. Barca, M. , Akdeve, E., Medeni, T. Technical Assistance for Improved Strategic Management Capacity Project, Avrupa Birliği, UNDP – Kalkınma Bakanlığı Stratejik Plan Geliştirme Eğitim Danışmanlığı (2014)
 11. Ulubay, M. Turnitin İntihal Tespit ve Ders Yönetim Yazılımı Uygulama ve Eğitimi Projesi, YBU BAP
 12. Akdeve, E.Girişimci Üniversite ve Yenilikçi İnsanlar Projesi Koordinatör, TUBITAK – Girişimci Eğitim Sertifika Programı , 3 yıl tekrarlanacak bir proje. 1. yıl Şuabt 2015’te bitecek.
 13. Akdeve, E., KİT’lerin Etkinliğinin Araştırılması, Uzman, Türk Kamu İşletmeleri Birliği, Ocak-2015 tarihinde bitiyor.
 14. Akgün, A. İ.The relationships between the accounting standards and the 2007 financial crisis: An empirical analysis- This study is supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) reference number (B.14.2.TBT.0.06.01-219-84).
 15. Akgün, A. İ.The Impact of Corporate Governance on IFRS Adoption: Evidence from Bank M&A- This study is supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) reference number (B.14.2.TBT.0.06.01-219-84).
 16. Akgün, A. İ.Is there relationship between financial crime and IFRS?- This study is supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) reference number (B.14.2.TBT.0.06.01-219-115543).
 17. Barca, M., Hızıroğlu, A., Ceyhan, S.Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 2015-2019 Stratejik Plan Geliştirme Danışmanlığı (2014)
 18. Barca, M. , Akdeve, E., Medeni, T.Technical Assistance for Improved Strategic Management Capacity Project, Avrupa Birliği, UNDP – Kalkınma Bakanlığı Stratejik Plan Geliştirme Eğitim Danışmanlığı (2014)
 19. Barca, M., Hızıroğlu, A., Şener, H. E., Ceyhan, S., Yıldız, M.Kamu Gözetimi Kurumu, 2015-2019 Stratejik Plan Geliştirme Danışmanlığı (2014)
 20. Barca, M., Hızıroğlu, A., Şener, H. E., Ceyhan, S., Doğan, İ.Ç., Yıldız, M.Devlet Malzeme Ofisi 2015-2019 Stratejik Plan Geliştirme Danışmanlığı (2014)
 21. Barca, M.Türkiye’de ve Dünyada Kamu İşletmeleri - AB, OECD, BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Araştırma, İnceleme Raporu, Türk Kamu İşletmeleri Birliği, Proje Koordinatörü (2014)
 22. Erol, İ.Reverse Supply Chain Network Design using Robust Optimization in Cellular Phone Market in Canada, Üye, Ryerson University.
 23. Hızıroğlu, A. Areta, O. Muzaffar, H., Ceyhan, S., Doğan., İ.Ç., Yıldız, M.,European System for Recognition And Validation Of Non-formal & Informal Youth Learning Deriving From Voluntary Civil ServiceEURAVON(Ref.No:2014-1-TR01-KA205-012981), Erasmus+ call, Strategic Partnerships action
 24. Kubat, U.Proje adı: Çevre Bilincinin Tüketici Tutum ve Davranışlarına Yansıtılması TÜBİTAK 1001 Proje numarası: 114K392 Proje yürütücüsü: Zeynep Canlı, Araştırmacı: Umut Kubat.
 25. Medeni, T.Türksat ile YBÜ arasında imzalı protokole istinaden e-devlet ve AB STORK, GEN6 projelerine destek veriliyor.
 26. Medeni, T.BİHAP Bilgi Haritalaması projesi, Kalkınma Bakanlığı..
 27. Medeni, T.Tarım bakanlığında yapılmış Elektronik Doküman Yönetim Sistemi etki analizi çalışması.
 28. Sakarya, N., Ceyhan, S.TÜBİTAK 1601, Tübitak Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi
 29. Ulubay, M.“The Challenges Faced in EMI in Turkey and in Undergraduate Study through the Medium of English” Oxford Uni. ve OUP.
 30. Ulubay, M.Turnitin İntihal Tespit ve Ders Yönetim Yazılımı Uygulama ve Eğitimi Projesi, YBU BAP
 31. STeP- AB - Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi,Strateji E-Eğitim Platformu.
 32. AB - UbiPOL, Türksat.
 33. AB - CEES, Türksat.
 34. AB - Gen6, Türksat.
 35. AB - STORK 2.0, Türksat.
 36. AB - e-SENS, Türksat.
 37. TÜBİTAK 2221 - Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı.
 38. TÜBİTAK 2217 - 5. Kamu Politikaları Çalıştayı.
 39. Ankara-İvedik OSB’deki Medikal Sektör ve Elektrik-Elektronik sektörlerinin mevcut durum analizi, Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Programı.
 40. BİHAP Bilgi Haritalaması Projesi: STRATEK, Kalkınma Bakanlığı.
 41. Türkiye’de Bakanlık Örgütlenmesi, TODAİE.
 42. Türkiye Sağlık Turizmi Raporu, Sağlık Bakanlığı.
 43. Türkiye'nin Uluslararası e-Devlet sıralamasındaki yerinin değerlendirilmesi, Türksat.
 44. REKMER, Ankara Siteler Mobilya Ürünlerine İlişkin Tüketici Algi Analizi.
 45. REKMER, Alternatif Turizm Girişimi: Termal Tesis Yatırım Analizi.
 46. REKMER, Ankara Bölgesi Sağlık, Sağlık Bilişim ve Savunma Sektörleri Arası Bilgi Paylaşım ve İşbirliği Platformu.
 47. REKMER, İnovasyon ve Rekabet Araştırmaları Merkezi.
 48. REKMER, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Medikal Teknoloji Transferi Endüstriyel Tasarım ve Ticarileşme Merkezi.
 49. REKMER, YBU – Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu.
 50. Türkiye 2012 Sağlık Turizmi, Sağlık Bakanlığı.

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr