ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

2019 Dönemi Yaz Staj Takvimi

 

Staj başvuru dönemi 11 Mart- 24 Mayıs 2019

 

 • 7 Mart 2019- Fakülte web sayfasında staj formlarının ve staj takviminin yayınlanması,  

 • 11 Mart - 24 Mayıs 2019 - Staj  başvurularının firmalara yapılması ve firmalar tarafından stajı onaylanan öğrencilerin belgelerini staj sorumlularına teslim etmesi. 24 Mayıs’tan sonra verilen belgeler kabul edilmeyecektir.)
 •  

 

   Bu tarihler aralığında öğrencilerimiz, staj yapmak istedikleri firmalara, firmaların talep etmesi halinde, stajın fakültemizde zorunlu olduğunu ve de sigortalarının     üniversitemiz tarafından karşılanacağını gösterir "Zorunlu Staj Yazısını" bölüm staj sorunlularından alabilirler. Bu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

   

   Firmalar tarafından kabul edilen öğrencilerimizin, kabul edildiklerine dair yazıyla birlikte bölüm staj sorumlularına staj kabul yazısını, beyan ve tahattünameyi, staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formunu ve de  e-Devlet kapısından alacakları SGK provizyon bilgisini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin stajları sayılmayacaktır ve staj başvurusunda bulunmamış şeklinde kabul edilecektir.

  Staj kabul yazısı için tıklayınız.

  Beyan ve tahattütname yazısı için tıklayınız.

  Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formu için tıklayınız.

 

 • 28 Mayıs 2019 - Staj Yapacak Öğrenci Listelerinin ve de Öğrencilerin teslim ettikleri belgelerin İşletme Fakültesine iletilmesi için son gün.

 

Staj Dönemi 1 Temmuz 2019-13 Eylül 2019

 

  Öğrenciler, kesintisiz, 20 iş günü stajlarını bu dönemde tamamlayacaktır. (5 Ağustos 2019 staja başlamak için son tarih). Öğrenciler bu dönemde staj yaptıklarının kanıtı olan ve de staj esnasında aldıkları görevleri gösterecek şekilde staj defterlerini ve de staj fişlerini doldurmaları gerekmektedir. Staj fişleri firma tarafından doldurulduktan sonra kapalı zarf içerisinde mühürlü ve de imzalı olarak öğrencilere teslim edecektir. Öğrencilerin staj fişlerinde oynama yapmaları halinde stajları geçersiz sayılacaktır.

 

Öğrenciler staja başlamadan önceki hafta Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail atarak işe giriş bildirgelerini istemek zorundadır. 

  Öğrencilerin Yurt Dışında staj yapmaları halinde ya da firmların istemesi halinde staj defteri ve de staj fişi ingilizce olarak hazırlanabilir. 

  Staj defteri için tıklayınız.

  Staj fişi için tıklayınız.

 

Staj Değerlendirme Dönemi 16 Eylül 2019- 6 Kasım 2019

 

  Staj raporları İngilizce, staj fişleri ise İngilizce veya  Türkçe doldurulacaktır. Staj rapor ve fişleri 16-27 Eylül tarihleri arasında bölüm staj komisyonlarına teslim edilecektir. Staj fişleri kapalı zarf içerisinde mühürlü / kaşeli olarak teslim edilecektir. Staj raporunun İngilizce olarak dosya içerisinde web sitesinde paylaşılan Türkçe örneğe / formata uygun şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  Obs de gözükecek staj dersine yalnızca yaz stajı yapmış olan öğrenciler kayıt olabilir.

 

 • 16 Eylül 2019-27 Eylül 2019 - Staj raporlarının ve staj fişlerinin bölüm staj komisyonuna teslim edilmesi, stajını bitiren öğrencilerin OBS’den staj dersine kayıt olmaları.

  • 30 Eylül 2019- 15 Ekim 2019 - Staj komisyonları tarafından staj raporlarının değerlendirilmesi,
  • 15 Ekim 2019-23 Ekim 2019 - Staj sonuçlarının ilan edilmesi ve ilanda kalması
  • 24 Ekim 2019- 31 Ekim 2019 - İtirazların değerlendirilmesi,
  • 4 Kasım 2019 - Staj notlarının resmi olarak ilan edilmesi,
  • 6 Kasım 2019 - Staj notlarının bölüm başkanlarına iletilmesi

 

Dikkat Edilecek Diğer Konular

 • Staj Yönergesi

 

  Öğrencilerimizin stajlarında staj yönergesine göre davranmaları beklenmektedir. Staj yönergesi için tıklayınız

 
 • Yurt Dışında Staj

 

  Yurt dışında yapılacak stajlar, bölüm müfredatını ile ilgili bir kurumda yapılıyorsa ve koordinatörlük bunu uygun görürse yapabilir.
  Üniversite yurt dışındaki staj masraflarını karşılamamaktadır (sigorta, maaş, ulaşım v.b.)
  Yurt dışında stajını yapan öğrenciler, staj sonunda teslim etmeleri gereken tüm belgeleri staj koordinatörlüklerine teslim etmek zorundadır. (Staj fişi, raporu vb.)
  Erasmus stajı da bu kapsamdadır.

 

 • Mezun Durumundaki Öğrenciler

 

  Öğrenciler yaz döneminde stajını yapamamışsa, ancak mezun olabilmeleri için staj yapmaları gerekiyorsa ve de tüm derslerini tamamladılarsa, bitirme projesi yapabilirler. Ayrıntılarla ilgili   olarak lütfen bölüm staj sorumlunuzla iletişime geçiniz.

Bölüm Staj Sorumluları

 

Aşağıdaki listedeki hocanızla görüşmek için lütfen yanına gitmeden kendisine ulaşmaya çalışıp, randevu alınız.

 

Bankacılık ve Finans Bölümü staj sorumluları : 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇANKAL  

Dr. Öğr. Üyesi İklim GEDİK          

İşletme Bölümü staj sorumluları :

Prof. Dr. Nilay ALÜFTEKİN SAKARYA 

Prof. Dr. Kerim ÖZCAN 

Arş. Gör. İpek METE                                 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü staj sorumluları:

Prof. Dr. Ayşe Elif ŞENGÜN

Arş. Gör. Semih CEYHAN 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü staj sorumluları :

Doç. Dr. İ. Tolga Medeni

Dr. Öğr. Üyesi Vildan  ATEŞ         

Arş. Gör. Mazlum ÖZÇAĞDAVUL

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr