ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

PROJE ALANLARI

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Stratejik Yönetim

Stratejik Planlama

Performans Yönetimi

Bilgi Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Muhasebe Standartları

İç Denetim

Kurumsal Yönetişim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tüketici Tutum ve Davranışları

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr