ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

2018 Dönemi Yaz Staj Takvimi

Staj Başvuru Dönemi 1 Mart 2018-21 Mayıs 2018

 • 1 Mart 2018- Fakülte web sayfasında staj formlarının ve staj takviminin yayınlanması,  
 • 1 Mart - 8 Haziran 2018 - Staj Başvurularının firmlara yapılması ve firmalar tarafından stajı onaylanan öğrencilerin belgelerini staj sorumlularına teslim etmesi.

   Bu tarihler aralığında öğrencilerimiz, staj yapmak istedikleri firmalara, firmaların talep etmesi halinde, stajın fakültemizde zorunlu olduğunu ve de sigortalarının     üniversitemiz tarafından karşılanacağını gösterir "Zorunlu Staj Yazısını" bölüm staj sorunlularından alabilirler. Bu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

   

   Firmalar tarafından kabul edilen öğrencilerimizin, kabul edildiklerine dair yazıyla birlikte bölüm staj sorumlularına staj kabul yazısınıbeyan ve tahattünameyi, staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formunu ve de  e-Devlet kapısından alacakları SGK provizyon bilgisini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin stajları sayılmayacaktır ve staj başvurusunda bulunmamış şeklinde kabul edilecektir.

  Staj kabul yazısı için tıklayınız.

  Beyan ve tahattütname yazısı için tıklayınız.

  Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formu için tıklayınız.

 • 8 Haziran 2018 - Staj Yapacak Öğrenci Listelerinin ve de Öğrencilerin teslim ettikleri belgelerin İşletme Fakültesine iletilmesi
 • 1 Haziran 2018 - SGK Girişlerinin yapılması için son gün

Staj Dönemi 2 Temmuz 2018-14 Eylül 2018

  Öğrenciler, kesintisiz, 20 iş günü stajlarını bu dönemde tamamlayacaktır. (10 Ağustos 2018 staja başlamak için son tarih). Öğrenciler bu dönemde staj yaptıklarının kanıtı olan ve de staj esnasında aldıkları görevleri gösterecek şekilde staj defterlerini ve de staj fişlerini doldurmaları gerekmektedir. Staj fişleri firma tarafından doldurulduktan sonra kapalı zarf içerisinde mühürlü ve de imzalı olarak öğrencilere teslim edecektir. Öğrencilerin staj fişlerinde oynama yapmaları halinde stajları geçersiz sayılacaktır.

  Öğrencilerin Yurt Dışında staj yapmaları halinde ya da firmların istemesi halinde staj defteri ve de staj fişi ingilizce olarak hazırlanabilir. 

  Staj defteri için tıklayınız.

  Staj fişi için tıklayınız.

Staj Değerlendirme Dönemi 17 Eylül 2018- 5 Kasım 2018

 • 17 Eylül 2018-21 Eylül 2018 - Staj rapolarının ve staj fişlerinin bölüm staj komisyonuna teslim edilmesi, öğrencilerin obs’den staj dersine kayıt olmaları 

  Staj raporları İngilizce, staj fişleri ise İngilizce veya  Türkçe doldurulacaktır. Staj rapor ve fişleri 18-22 Eylül tarihleri arasında bölüm staj komisyonlarına teslim edilecektir. Staj fişleri kapalı zarf içerisinde mühürlü / kaşeli olarak teslim edilecektir. Staj raporunun İngilizce olarak dosya içerisinde web sitesinde paylaşılan Türkçe örneğe / formata uygun şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

  Obs de gözükecek staj dersine yalnızca yaz stajı yapmış olan öğrenciler kayıt olabilir.

 • 24 Eylül 2018- 8 Ekim 2018 - Staj komisyonları tarafından staj raporlarının değerlendirilmesi, 
 • 9 Ekim 2018-23 Ekim 2018 - Staj sonuçlarının ilan edilmesi ve ilanda kalması 
 • 24 Ekim 2018- 31 Ekim 2018 - İtirazların değerlendirilmesi, 
 • 1 Kasım 2018 - Staj notlarının resmi olarak ilan edilmesi, 
 • 6 Kasım 2018 - Staj notlarının bölüm başkanlarına iletilmesi 

Dikkat Edilecek Diğer Konular

 • Staj Yönergesi

  Öğrencilerimizin stajlarında staj yönergesine göre davranmaları beklenmektedir. Staj yönergesi için tıklayınız

 
 • Yurt Dışında Staj

  Yurt dışında yapılacak stajlar, bölüm müfredatını ile ilgili bir kurumda yapılıyorsa ve koordinatörlük bunu uygun görürse yapabilir.
  Üniversite yurt dışındaki staj masraflarını karşılamamaktadır (sigorta, maaş, ulaşım v.b.)
  Yurt dışında stajını yapan öğrenciler, staj sonunda teslim etmeleri gereken tüm belgeleri staj koordinatörlüklerine teslim etmek zorundadır. (Staj fişi, raporu vb.)
  Erasmus stajı da bu kapsamdadır.

 • Mezun Durumundaki Öğrenciler

  Öğrenciler yaz döneminde stajını yapamamışsa, ancak mezun olabilmeleri için staj yapmaları gerekiyorsa ve de tüm derslerini tamamladılarsa, bitirme projesi yapabilirler. Ayrıntılarla ilgili   olarak lütfen bölüm staj sorumlunuzla iletişime geçiniz.

Bölüm Staj Sorumluları

Aşağıdaki listedeki hocanızla görüşmek için lütfen yanına gitmeden kendisine ulaşmaya çalışıp, randevu alınız.

Bankacılık ve Finans Bölümü staj sorumluları : 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇANKAL  

Dr. Öğr. Üyesi İklim GEDİK     

Arş. Gör. Belma ARSLAN       

İşletme Bölümü staj sorumluları :

Doç Dr. Nilay ALÜFTEKİN SAKARYA 

Doç. Dr. Kerim ÖZCAN                    

Arş. Gör. Mehmet YILDIZ                 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü staj sorumluları:

Prof. Dr. Ayşe Elif ŞENGÜN

Arş. Gör. Semih CEYHAN 

Arş. Gör. Ecenur UĞURLU 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü staj sorumluları :

Dr. Öğr. Üyesi Vildan  ATEŞ         

Duyuru Bağlantısı

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr