ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

MİSYONUNUZ

 

AYBU İşletme Fakültesinin misyonu; bilgiyi keşfetmek, korumak ve yaymak, girişimciliği özendirmek ve toplumun sosyal, kültürel ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

 

Kaliteli, evrensel ve insan odaklı eğitim öğretim programı ile kamu, özel ve sivil toplum örgütlerinde farklı gereksinimlerini karşılayacak birikime sahip yenilikçi, girişimci, rekabetçi ve araştırmacı öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürütmek ve bilimsel yayınlar üreterek uluslararası düzlemde tanınırlık kazanmış bir fakülte olmaktır.

 

 

 

AYBÜ İşletme Fakültesi

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr