ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

HAKKINDA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin misyonu, bilgiyi keşfetmek ve yaymak, yenilikçiliği teşvik etmek ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, Fakültemiz lisans ve lisans üstü öğrenim programları sunmakta, iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına karşılık gelen araştırma merkezleri tasarlamakta, ve araştırma projeleri geliştirmektedir.

Fakültemiz bünyesinde Bankacılık ve Finans, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, ve Pazarlama bölümleri mevcuttur. Bu bölümler iş dünyasının farklı ihtiyaçlarına hizmet edecek uzmanlar ve yenilikçi girişimciler yetiştirmektedir. Fakültemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora progamları sunmaktadır. Yüksek lisans programları profesyonel öğrencilere en güncel yönetim bilgisini sunarak, onların kariyer gelişimine katkıda bulunmaktadır. Doktora programları ise araştırmacılar yetiştirmektedir. Tüm programların eğitim dili İngilizce'dir (tezsiz yüksek lisans programı hariç).

Fakültemiz, ayrıca yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde rekabetçiliğin artırılmasına katkı sağlamak üzere Rekabet Araştırmaları Merkezi'ni (REKMER) kurmuştur. Fakültemiz, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından desteklenenen araştırma projeleri yürütmekte ve bilimsel yayınlar üretmektedir.

AYBÜ İşletme Fakültesi

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr