ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

FORMLAR ve DİLEKÇELER

 

 

MALİ İŞLERE AİT FORMLAR

 

Form-1 Aile Durum Bildirim Formu

Form-2 Aile Yardım Bildirim Formu

Form-3 Doğum Yardımı Dilekçesi

Form-4 Jüri Üyeliği Dilekçesi

Form-5 Jüri Üyeliği Takip Formu

Form-6 Sınav Ücret Formu

 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİNE AİT FORMLAR

 

Form-1 Not Düzeltme Formu (Akademik Bilgi Sisteminden Başvuru yaptıktan sonra bu form dekanlığa iletilir.)

Form-2 Ders Saydırma Formu

Form-3 Ders Muafiyet Formu (Yatay geçişlerde Kullanılacak)

 

 

 

PERSONEL İŞLERİNE AİT FORMLAR

 

Form-1 Görev Belgesi Talep Dilekçesi

Form-2 Yök Özgeçmiş Formatı

Form-3 Akademik Beyan Formu

Form-4 Akademik/İdari Kimlik Başvuru Formu

Form-5 Akademik Personel  Bilgi Formu

Form-6 Araştırma Görevlisi Bilimsel Faaliyet Raporu

Form-7 BAP Başvuru Dilekçe

Form-8 Dilekçe Örneği 

Form-9 İdari Personel Bilgi Formu

Form-10 İlişik Kesme Belgesi

Form-11 İstifa-Emeklilik Dilekçesi 

Form-12 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Form-13 Kayıp Çalıntı Kimlik Bildirim Formu

Form-14 Kimlik Bilgileri Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Form-15 Mal Bildirimi

Form-16 Öğrenim Değişikliği Dilekçesi 

Form-17 Ücretsiz İzin Dilekçesi 

Form-18 Görevlendirme Dilekçesi (39 md)

Form-19 Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi (Bakanlık Başvuru)

Form-20 Dr. Öğretim Üyesi Alım/Yeniden Atamalarında Kullanılacak Örnek ÜAK Kriterleri Puan Tablosu (Güncel şartlara http://www.uak.gov.tr/?q=node/68 adresinden ulaşablilirsiniz.)

Form-21 Öğretim Üyesi (Profesör Doçent) Atama Başvuru Dilekçesi

Form-22 Doktor Öğretim Üyesi Atama Başvuru Dilekçesi

Form-23 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Dilekçesi

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr