ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

Devam eden projeler

  1. Barca, M. Ulusal e-Devlet Stratejisi GZFT ve PEST Analizi – Alt yüklenici Danışman - TÜBİTAK – Devam Ediyor
  2. Şener, H. E., İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi II. Aşama (ICOISS II), Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir, UNDP, Kısa Dönemli Uzman, 2014-devam ediyor.
  3. Kapusuzoğlu, A., Memiş, A. Küresel Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Hisse Senedi Piyasa Getirileri Üzerindeki Etkileri, Proje Yürütücüsü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-BAP, 2014-Devam Ediyor.
  4. Kapusuzoğlu, A., Karacaer, M. Doğalgaz ve Petrol Piyasalarında Finansal ve Makroekonomik Etkenlerin Dinamikleri: OECD/GCC/OPEC Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Proje Yürütücüsü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-BAP, 2014-Devam Ediyor.
  5. Barca, M.Ulusal e-Devlet Stratejisi GZFT ve PEST Analizi – Alt yüklenici Danışman - TÜBİTAK – Devam Ediyor
  6. Hızıroğlu, A. Areta, O., Barca, M., Medeni, T., Akdeve, E. Ceyhan, S., Karabacak, M. E., STeP - AB - Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi, Strateji e-Eğitim Platformu (Ref.No.: 2013-TR1-LEO05-47550) 2013-devam ediyor.
  7. İlter, K.Ontolojik Tedarik Zinciri Yönetimi TÜBİTAK, İkinci ara raporu verildi.
  8. Şener, H. E., Merkezi Personel Hizmet Örgütlenmesi Araştırma Projesi, TODAİE, Araştırmacı, 2014-Devam Ediyor.
  9. Şener, H. E., İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi II. Aşama (ICOISS II), Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir, UNDP, Kısa Dönemli Uzman, 2014-devam ediyor.

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr