ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS LİSANS PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Programı, öğrencilere uluslararası bankacılık ve finans standartlarını dikkate alarak finansal bilgi ve uygulamalar konusunda öğretim sunmaktadır. Bankalar, serbest piyasa ekonomisinin en önemli finansal kurumlarından biridir. Bankacılık sektörüne yapılan artan yatırımlar ve sektörün hızlanan büyüme trendi, Bankacılık ve Finans Bölümleri'ne olan talebi arttırmıştır. Bölümümüzün hedefi, bankacılık ve finans alanında yetkin bir işgücü yetiştirmektir.

Bölümün sunduğu dersler finansal analiz araçları, finansal planlama, denetim, faiz hesaplama, yatırım kararı, işletme sermayesi ve sermaye piyasaları yönetimi gibi alanları kapsamaktadır. Ayrıca, bu ders programı ile öğrencilerin finansal piyasalar ve kurumlar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz dersleri, yalnızca Bankacılık ve Finans alanıyla ilgili konuları değil, Ekonometri ve İstatistik alanlarıyla ilgili dersleri de içermektedir. Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Programının eğitim dili İngilizce'dir ve 8 yarıyıl sürmektedir. 

Bankacılık ve Finans bölümü aşağıdaki alt alanları içermektedir: 

 • Bankacılık alanında, öğrenciler bankacılık sektörü alanında küresel bağlamda pratik ve kuramsal boyutları çalışmaktadır.
 • Finans alanında, öğrenciler finans alanının bütününde geçerli pratik ve kuramlara odaklanmaktadır.
 • Lisans programı dilinin İngilizce olması, öğrencilerin yabancı dilde yetkin ve akıcı olmalarını sağlayacaktır. 

Amaç ve Hedefler

Bölümümüz, bankacılık, özel sektör ve kamu sektörü dahil olmak üzere finansal sektörün her alanında uzman veya yönetici olarak ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilecek yetkin mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Program Yapısı

Bankacılık ve Finans öğrencilerinin, öğrenimleri boyunca 240 kredilik (AKTS) dersi tamamlamaları gerekmektedir. Seçmeli dersler, yalnızca Bankacılık ve Finans Bölümü'nden değil, Fakültemizin diğer bölümlerinden ve/veya diğer Fakültelerden de seçilebilmektedir.

Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları, bankacılık, özel sektör ve kamu sektörü dahil olmak üzere finansal sektörün her alanında uzman veya yönetici olarak ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilecek yetkinlikte olacaklardır.

Ders Programı

I. YIL /  I.DÖNEM (GÜZ)  
DERSLER  
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul  
BUS 101 Bilim ve Teknoloji Tarihi Z 4 -  
BUS 103 İşletmeciler için Matematik I Z 4 -  
BUS 107 İşletmeye Giriş  Z 4 -  
BUS 109 Hukukun Temelleri Z 4 -  
ECON 101 İktisada Giriş I Z 5 -  
ENG 101 Akademik İngilizce I Z 4 -  
ENG 153 ÇEVİRİ I Z 4 -  
TDL 101 Türk Dili I Z 1 -  
  TOPLAM                             30   
I. YIL /  II. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BUS 102 Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma Z 4 -
BUS 104 İşletmeciler için Matematik II Z 4 BUS 103
BUS 110 Sosyal Psikoloji Z 4 -
BUS 112 Sosyolojiye Giriş Z 4 -
ECON 102 İktisada Giriş II Z 5 -
ENG 102 Akademik İngilizce II Z 4 -
ENG 154 ÇEVİRİ II Z 4 -
TDL 102 Türk Dili II Z 1  
  TOPLAM                       30 
II. YIL /  III. DÖNEM (GÜZ)
DERSİN
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BUS 201 İşletmeciler için İstatistik I Z 5 -
BUS 203 İşletme Hukuku Z 5 -
BUS 205 Muhasebeye Giriş Z 5 -
ENG 201 Akademik İngilizce III Z 4 -
ITB 207 Uluslararası İşletmecilik Z 5 -
MIS 209  Yönetim Bilimine Giriş Z 5 -
TIT 101 Türk İnkılap Tarihi I Z 1 -
  TOPLAM                           30
II. YIL /  IV. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BF 202 Finansal Yönetim Z 5 -
BF 204 Bankacılığa Giriş Z 5 -
BUS 202 İşletmeciler için İstatistik I Z 5 BUS 201
BUS 204 Örgütsel Davranış Z 5 -
BUS 210 Pazarlamaya Giriş Z 5 -
ENG 202 Akademik İngilizce IV Z 4 -
TIT 102 Türk Inkilap Tarihi II Z 1 -
  TOPLAM                                     30
III. YIL /  V. DÖNEM (GÜZ)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BF 301 Ekonometri I Z 5 BUS 202
BF 305 Finansal Tablolar Analizi Z 5 BUS 205
BF 307 İşletme Finansmanı Z 5 BF 202
ENG 351 İşletmeciler için İngilizce V Z 5 -
 BUS 300 STAJ Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
SEÇMELİLER
BF 309 Gayrimenkul Finansmanı S 5 -
  TOPLAM                                    30
III. YIL /  VI. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BF 302 Ekonometri II Z 5 BF 301
BF 304 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Z 5 -
BF 308 Yatırım Analizi Z 5 -
ENG302 Akademik İngilizce VI Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
SEÇMELİLER
BF 310 Çok Faktörlü İstatistiksel Analiz S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM                                    30
IV. YIL /  VII. DÖNEM  (GÜZ)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BF 401 Uluslararası Finans Z 5 -
ENG 401 Akademik İngilizce VII Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
  Seçmeli Ders III S 5 -
  Seçmeli Ders IV S 5 -
SEÇMELİLER
BF 411 Zaman Serileri Analizi S 5 -
BF 413 Proje Finansmanı S 5 -
BF 415 Yönetim Ekonomisi S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM                                    30

VIII. Yarı Yıl

IV. YIL /  VIII. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul 
BF 402 Banka Yönetimi Z 5 -
ENG 402 Akademik İngilizce VIII Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
  Seçmeli Ders III S 5 -
  Seçmeli Ders IV S 5 -
SEÇMELİLER
BF 416 Portföy Yönetimi S 5 -
BF 418 Türev Ürünler S 5 -
BF 420 Davranışsal Finans S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM                                  30

Okuma ve Kaynaklar Listesi

Kitaplar

 • Anthony Saunders and Marcia Cornett (2010), Financial Markets and Institutions, The Mcgraw-Hill/Irwin
 • Frederic S. Mishkin, Stanley Eakins (2008), Financial Markets and Institutions(6th Edition), Addison Wesley
 • Maurice D. Levi (2009), International Finance 5th Edition, Routledge
 • Cheol Eun, Bruce Resnick (2003), International Financial Management, Mcgraw-Hill/Irwin.
 • Alan C. Shapiro (2009), Multinational Financial Management, Wiley.
 • Zvi Bodie, Alex Kane and Alan Marcus (2010), Investments, McGraw-Hill/Irwin.
 • Frank K. Reilly and Keith C. Brown (2008), Investment Analysis and Portfolio Management, South Western College Publication
 • Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe (2009), Corporate Finance 9th Edition, McGraw-Hill/Irwin.
 • Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt (2010), Financial Management: Theory & Practice, South Western College Publishing.
 • Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux (2006), Introduction to Banking, Prentice Hall.
 • Shelagh Heffernan (2005), Modern Banking, Wiley.
 • Hooman Estelami (2006), Marketing Financial Services, Dog Ear Publishing
 • Chris Brooks (2008), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press
 • David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2008), Statistics for Business and Economics, South Western College Publications.
 • David S. Moore, George McCabe and Bruce Craig (2010), Introduction to the Practice of Statistics, W.H Freeman Publishing.
 • Jane Hughes and Scott MacDonald (2001), International Banking: Text and Cases, Addison Wesley.
 • Buckley, A. (2007) Multinational Finance, Pearson
 • Griffin, R.W. & Pustay, M.W. (2009). International Business. 9th Ed. Prentice Hall
 • Madura, J. (2011) International Financial Management, South Western College Publication.
 • Moffet, M. Stonehill, A. & Eiteman, D. (2006) Fundamentals of Multinational Finance, Pearson/Addison Wesley
 • Watson, D. & Head, A. (2007) Corporate Finance: Principles and Practice. Financial Times Prentice Hall Publishing

Dergi ve Makale Veritabanları

 • Business Source, Econlit, on Ebscohost

Bankacılık ve Finans İstatisikleri

 • International Financial Statistics (IFS)
 • World Development Indicator (WDI)
 • Global Financial Data
 • Datastream, Thomson Reuters
 • www.tbb.org.tr
 • www.tcmb.gov.tr (EVDS system)

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr