ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

BAP

  1. Kapusuzoğlu, A., Memiş, A. Küresel Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Hisse Senedi Piyasa Getirileri Üzerindeki Etkileri, Proje Yürütücüsü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-BAP, 2014-Devam Ediyor.
  2. Kapusuzoğlu, A., Karacaer, M. Doğalgaz ve Petrol Piyasalarında Finansal ve Makroekonomik Etkenlerin Dinamikleri: OECD/GCC/OPEC Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Proje Yürütücüsü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-BAP, 2014-Devam Ediyor.
  3. Ulubay, M. Turnitin İntihal Tespit ve Ders Yönetim Yazılımı Uygulama ve Eğitimi Projesi, YBU BAP

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr