ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle 13.03.2020  tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle;

İşletme Fakültesi tarafından öğrencilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla, 2020 senesi Staj Dönemi Yaz Stajının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle bu dönem Fakültemizce staj başvurusu alınmayacaktır. Önümüzdeki sene mezun olma durumunda bulunan öğrencilerimizin mağdur olmaması için, staj yerine Fakülte Staj Komisyonu tarafından belirlenecek öğretim üyeleri ile dönem projesi yapmaları sağlanacaktır. Önümüzdeki sene mezun durumunda bulunan öğrenciler hazırlayacakları dönem projelerini ilgili öğretim üyelerine teslim ederek, 2020/2021 Güz Döneminde BUS 300 STAJ dersinden başarılı sayılacaklardır. Dönem projelerinin takvimi ile ilgili duyuru ileride yapılacaktır.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr