ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

(1) Sınavlar, olağanüstü haller dışında; ilgili akademik birimlerce hazırlanan sınav programlarında belirtilen ve ilan edilen yer ve saatte yapılır.

(2) Öğrenciler ilan edilen sınav salonunda sınava girer. Öğrenciler, sınavın başlama saatinden “en az10 (on) dakika” önce sınav salonunda hazır halde bulunur.

(3) Öğrenci sınava öğrenci kimlik kartını veya onaylı öğrenci belgesini göstererek girer.

(4) Öğrenci, sınav başlangıcından itibaren sınav görevlilerinin her türlü uyarısını dikkate alır. Aksi durumlarda öğrenci hakkında “sınav düzenini bozmaktan” disiplin işlemi yapılır.

(5) Sınav oturma düzeni sınav görevlileri tarafından belirlenir. Öğrencilerin yerleri gerekli durumlarda değiştirilebilir.

(6) Her öğrenci sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya sayılabilecek herhangi bir bilgi, yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumlu olup, böyle bir durum varsa sınav gözetmenine bilgi verir.

(7) Öğrenciler dersi yürüten öğretim elemanının izin verdiği materyaller haricinde akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık, cep telefonu gibi her türden elektronik cihazı; kitap, ders notu, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek yayınları ulaşabilecekleri hiçbir yerde bulunduramaz.

(8) Öğrenci Sınav başladıktan on beş(15)dakika geçtikten sonra sınava giremez. Sınava geç gelen öğrenciye ek bir süre verilmez.

(9) Sınav yoklama çizelgesi imzalanmadan hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz.

(10) Sınav salonunu terk eden öğrenci tekrar sınav salonuna alınmaz.

(11) Sınav başlamadan önce öğrenci kendisine verilen sınav evraklarını kontrol etmelidir. Tam okunamayan, bozuk veya eksik basılan sınav evrakları için öğrenciler sınav görevlilerini haberdar etmelidir.

(12) Sınav evrakına adını, soyadını, öğrenci numarasını yazmakla yükümlüdür.

(13) Sınav esnasında hangi sebeple olursa olsun öğrencilerin birbirlerinden herhangi bir şey alıp vermeleri ve birbirleri ile iletişime geçmeleri yasaktır.

(14) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan, sınavda kopya çeken/çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, başkalarına yardım eden, başkasının yerine sınava giren, yerine başkasını sınava sokan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi başlatılır.

(15) Öğrenciler sınav evrakını teslim ederken, kimlik bilgilerinin ve imzalarının bu belgelerde yer aldığını kontrol etmelidir. Sınav süresinin bitiminde sınav evrakı sınav görevlilerinin belirttiği düzende eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim edilmiş olmalıdır. Sınav evraklarını teslim etmeyen öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir.

(16) Sınav süresince öğrenciler sınav görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

(T.C.ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, Akademik Personelin ve Öğrencilerin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallara İlişkin Usul ve Esaslar, Madde 5)

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr