ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

Fakültemizde 2018-2019 Akademik Yılında Yaz Okulu Eğitim-Öğretimi yapılmayacaktır. Öğrenciler aşağıda tabloda belirtilen diğer yükseköğretim kurumlarından, bölümlerinin şartlarını karşılamak kaydı ile yaz okulundan ders alabilirler.

 

Yaz okulunda ders alma koşulları

MADDE 9 –

 

(1) Bir öğrenci, yaz okulunda ön lisans / lisans ve lisansüstü eğitiminden en fazla 3 ders alabilir.

 

(2) Yaz okulundan;

 

a) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uyarınca tekrarlaması gereken dersleri bulunan öğrenciler,

b) Erken mezun olma durumunda olanlar hariç; mezun olabilmesi için, daha önceki yıl/ yarıyıllarda alamadığı en fazla 3 dersi bulunan öğrenciler yararlanabilir.

c) Yaz okulunda bir üst yarıyıldan ders alarak, daha kısa sürede (Erken) mezun olabilmek için AGNO’nun en az (BB) 3.00 olması gerekir.

d) Öğrencinin almak istediği derslerin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Yaz okulunda açılması durumunda farklı bir üniversitenin yaz okulundan ilgili dersleri (engelli öğrenciler hariç) alamaz.

(3) Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

(4) Öğrenci almak istediği dersleri Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Alma Formu dilekçesini doldurarak ilgili meslek yüksekokulu/fakülte/enstitüye verir, dilekçe verildikten sonra ilgili meslek yüksekokulu/fakülte/enstitü Yönetim Kurulunun onayından sonra öğrenci farklı üniversitenin yaz okuluna ders kaydı yapabilir.

Ders Alınabilecek Üniversiteler için Tıklayınız.

Farklı Üniversiteden Yaz Öğretimi Dersi Alma Formu için Tıklayınız.

Yaz Okulu Yönergesi için Tıklayınız.

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr