ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

Önemli Tarihler

Staj Hazırlık Dönemi 1 Mart 2018-21 Mayıs 2018

Staj Başvuru ve Onay Belgelerinin Getirilmesi 1 Mart 2018-8 Haziran 2018

Bölüm web sayfalarında staj formlarının ve takviminin yayınlanması, 1 Mart 2018

Staj Yapacak Öğrenci Listelerinin İşletme Fakültesine iletilmesi-21 Mayıs

SGK Girişlerinin yapılması için son gün 1 Haziran

Staj Dönemi 16 Temmuz 2018-14 Eylül 2018

Öğrenciler, kesintisiz, 20 iş günü stajlarını bu dönemde tamamlayacaktır. (10 Ağustos 2018 staja başlamak için son tarih)

Staj Sonrası Değerlendirme Dönemi 17 Eylül 2018- 5 Kasım 2018

Staj rapolarının ve staj fişlerinin bölüm staj komisyonuna teslim edilmesi, öğrencilerin obs’den staj dersine kayıt olmaları 17 Eylül 2018-21 Eylül 2018

Staj komisyonları tarafından staj raporlarının değerlendirilmesi, 24 Eylül 2018- 8 Ekim 2018

Staj sonuçlarının ilan edilmesi ve ilanda kalması 9 Ekim 2018-23 Ekim 2018

İtirazların değerlendirilmesi, 24 Ekim 2018- 31 Ekim 2018

Staj notlarının resmi olarak ilan edilmesi, 1 Kasım 2018

Staj notlarının bölüm başkanlarına iletilmesi, 6 Kasım 2018

STAJ RAPORLARININ VE FİŞLERİNİN DOLDURULMASI

Staj raporları İngilizce, staj fişleri ise İngilizce veya  Türkçe doldurulacaktır. Staj rapor ve fişleri 18-22 Eylül tarihleri arasında bölüm staj komisyonlarına teslim edilecektir. Staj fişleri kapalı zarf içerisinde mühürlü / kaşeli olarak teslim edilecektir. Staj raporunun İngilizce olarak dosya içerisinde web sitesinde paylaşılan Türkçe örneğe / formata uygun şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. 

Staj yapacak öğrenciler Staj Formu'nu (işe giriş formu) bölümlerindeden alabilirler.

ÖNEMLİ
 
 
Yukarıdaki iki formu staj başlama tarihinizden önce gerekli şekilde hazırlayıp İşletme Fakültesi'ne bu formların teslim edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde stajlarınız geçerli sayılmayacaktır!
 
SGK girişlerinizin kolaylaştırılabilmesi için e-devlet kapısı üzerinden alacağınız SGK provizyon bilginizi bölüm staj komisyon başkanlarına fiziksel (elden) veya sayısal olarak (e-posta) 1 Haziran 2018 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. 
 

Staj yapmak isteyen öğrenciler "Zorunlu Staj Formu" doldurup, çıktısını alarak bölümlerinin staj sorumlusuna imzalatmaları gerekmektedir. İmza için lütfen hocalarınızın isimlerinin yanlarındaki gün ve saatlerde yanlarına gidiniz.

Öğrencilerimiz Staj Formu firmalara imzalatmak zorundadır., 

Yurt Dışında Staj

Yurt dışında yapılacak stajlar, bölüm müfredatını ile ilgili bir kurumda yapılıyorsa ve koordinatörlük bunu uygun görürse yapabilir.
Üniversite yurt dışındaki staj masraflarını karşılamamaktadır (sigorta, maaş, ulaşım v.b.)
Yurt dışında stajını yapan öğrenciler, staj sonunda teslim etmeleri gereken tüm belgeleri staj koordinatörlüklerine teslim etmek zorundadır. (Staj fişi, raporu vb.)
Erasmus stajı da bu kapsamdadır.

Yabancı Öğrenciler

Yabancı öğrenciler, Türkiye’de staj yapacaksa, çalışma izni belgesini getirmek zorundadır, aksi takdirde staj yapamazlar.
Bu durumdaki öğrenciler bitirme projesi yapabilirler.

Mezun Durumundaki Öğrenciler

Öğrenciler yaz döneminde stajını yapamamışsa, ancak mezun olabilmeleri

için staj yapmaları gerekiyorsa, tüm derslerini tamamladılarsa, bitirme

projesi yapabilirler.

Bankacılık ve Finans Bölümü staj sorumluları : 

Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇANKAL  

Yrd. Doç. Dr. İklim GEDİK    

Arş. Gör. Belma ARSLAN     

İşletme Bölümü staj sorumluları :

Doç Dr. Nilay ALÜFTEKİN SAKARYA

Doç. Dr. Kerim ÖZCAN                   

Arş. Gör. Mehmet YILDIZ                 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü staj sorumluları:

Prof. Dr. Ayşe Elif ŞENGÜN

Arş. Gör. Semih CEYHAN 

Arş. Gör. Ecenur UĞURLU 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü staj sorumluları :

Yrd. Doç. Dr. Vildan  ATEŞ      

Staj Formu

Staj Takvimi

Staj Yönergesi

Staj Sicil Fişi

Staj Defteri Taslağı

Staj Kabul Belgesi

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr