ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

REKMER

STATA ile Panel Veri Analizi

Eğitmen:  Dr. Yılmaz Yıldız

Amaç ve İçerik:

Eğitimin amacı STATA programı kullanılarak panel veri analiz yöntemlerinin temel ve ileri seviyede incelenmesi ve tartışılmasıdır. Eğitim süresince ele alınacak konular şunlardır:

·       Panel verinin tanımlanması ve temel kavramlar

·       En küçük kareler ( havuzlanmış EKK) yöntemi ile panel veri analizi

·       Sabit etkiler panel regresyon analizi

·       Rassal etkiler panel regresyon analizi

·       Panel regresyon modellerinin karşılaştırması ve tercih yöntemleri

·       Analiz sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerin (değişen varyans, çoklu doğrusallık, yatak kesit bağımlılığı, otokorelasyon vb.) tespiti ve çözümler

·       Dirençli (robust) panel regresyon modelleri

·       Alternatif panel regresyon modelleri

Kimler Faydalanabilir?

Sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişiler (akademisyen, öğrenci, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları) faydalanabilir.

Tarih: 17 Mart 2018 Cumartesi

Eğitim Yeri: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah Yerleşkesi - Cinnah Cad. No. 16 Oda 314 Kavaklıdere / ANKARA

Başlama saati: 10:00 (Eğitim süresi 6 saattir)

Kayıt Ücreti ve Ödeme

           

Erken Kayıt Ücreti (8Mart 2018’den önce):

            Tam – 275 TL

            Öğrenci – 175 TL

            Geç Kayıt Ücreti (8 Mart 2018'den sonra) (kontenjan olursa):

            Tam – 300 TL

            Öğrenci – 200 TL

Programa ön kayıt için  https://goo.gl/forms/p4p7iC8NnhA9Nlxa2

Ön kayıt sonrası onay maili alan katılımcılar, ödemelerini AYBÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Merkez Şubesi TR94 0001 2009 1940 0006 0000 96 IBAN Nolu REKMER hesabına yapacaklardır.

Önemli Not: Eğitim ücretine çay-kahve aralarında sunulacak ikramlar dâhildir.  Uygulamaların etkin yapılabilmesi için katılımcıların kendi bilgisayarlarını ders için gereken programı kurulmuş şekilde yanlarında getirmeleri önerilmektedir.

* AYBÜ Personeline Tam ücret üzerinden ekstra %15 indirim yapılacaktır.

**Kontenjanlarımız 20 kişi ile sınırlıdır.

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr