ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ

 

  

Finans ve Bankacılık Bölümü Lisans Programı, Fakültemiz bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana yer almakta olup, günümüz küresel ve rekabetçi piyasa ortamında kendisini sürekli olarak güncelleyen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, araştıran ve sorgulayan, analitik düşünce yapısına sahip, hem kamu hem de özel sektörün bankacılık ve finans alanındaki taleplerine cevap verebilecek yüksek düzeyde donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans Programı öncesinde İngilizce Hazırlık Eğitimi bulunmakta olup sonrasında ise, %100 İngilizce olarak dersler verilmekte ve 4 yıl boyunca da yabancı dil eğitimine ayrıca devam edilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize yönelik olarak staj imkanı da bulunmaktadır.

 

Lisans Programımız kapsamında öncelikle ilk 2 yıl boyunca ağırlıklı olarak temel dersler verilmekte, 3. yıldan itibaren ise uzmanlaşmaya yönelik olarak alan dersleri verilmeye başlanmaktadır. Ek olarak, öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı alanlarda da kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve çok yönlü bir bakış açısı yakalayabilmeleri amacıyla, Fakülte veya Bölüm ayrımı olmaksızın Üniversitemiz bünyesinde açılan farklı alanlardaki seçmeli dersleri almalarına imkan verilmektedir. Dersler hakkındaki ayrıntılı bilgiye ve derslerin 4 yıllık süreç içerisindeki dağılımına http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/tr/akademik1/bolumveprogramlar1 sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Bölümümüz kapsamında eğitim veren öğretim üyelerimiz, hem ulusal hem de uluslar arası alanda deneyime sahip bulunmakta olup, öğrencilerimizin finansal kavramları özümsemelerini, mikro ve makro düzeyde ekonomik gelişmeleri sentezleyebilmelerini ve teori ile uygulama arasında bütünleşmeyi sağlayabilmelerine yönelik olarak eğitim programlarını dizayn etmektedirler.

 

Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, bankacılık ve finans alanında müfettiş, uzman, finansal analist, mali müşavir, bağımsız denetçi, portföy yöneticisi vb. unvanlara sahip olabilmekte ve hem kamu hem de özel sektörde yer alan kuruluşlarda (TCMB, SPK, BDDK, TBB, Borsa İstanbul, Kamu ve Özel Bankalar, Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurulu, Portföy Yönetim Şirketleri vb.) istihdam edilebilmektedirler.

 

 

 

TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM EA (DEVLET VE VAKIF)
FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMLARINDA, 56'DA

4.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM devlet üniversitelerindeki
FİNANS VE bankacılık PROGRAMLARINDA, 32'DE

1.

 

 

 

 Tanıtım
 Akademik Kadro
 Programlar
 İletişim

   

TANITIM

Finans ve Bankacılık Bölümü, öğrencilere uluslararası bankacılık ve finans standartlarını dikkate alarak finansal bilgi ve uygulamalar konusunda öğretim sunmaktadır.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Nildağ Başak Ceylan

Prof. Dr. Ayhan Kapusuzoğlu (Bölüm Başkanı V.)

Doç. Dr. Yüksel Akay Ünvan

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Çankal 

Dr. Öğr. Üyesi İklim Gedik Balay (Bölüm Başkan Yrd.)

Arş. Gör. Belma Arslan

Arş. Gör. Ayyüce Memiş Karataş

Arş. Gör. Cansu Ergenç

 

 KOMİSYONLAR

 

Ders İntibakları ve Öğrenci Kabul Komisyonu
Ünvanı Adı Soyadı İletişim
Prof. Dr. Nildağ Başak CEYLAN Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Arş. Gör. Ayyüce MEMİŞ KARATAŞ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

Eğitim Müfredat ve Program Değerlendirme Alt Komisyonu
Ünvanı Adı Soyadı İletişim
Doç. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Arş. Gör. Belma ARSLAN Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

Web Sitesi Düzenleme Komisyonu
Ünvanı Adı Soyadı İletişim
Arş. Gör. Belma ARSLAN Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Arş. Gör. Cansu ERGENÇ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

  

Öğrenci Değişim Komisyonu
Ünvanı Adı Soyadı İletişim
Prof. Dr. Nildağ Başak CEYLAN Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Arş. Gör. Ayyüce MEMİŞ KARATAŞ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

Strateji ve Kalite Sistemi Komisyonu
Ünvanı Adı Soyadı İletişim
Dr. Öğr. Üyesi İklim GEDİK BALAY Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Arş. Gör. Cansu ERGENÇ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

Staj Komisyonu
Ünvanı Adı Soyadı İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÇANKAL Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
Arş. Gör. Cansu ERGENÇ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

 

PROGRAMLAR

 

Finans ve Bankacılık

Lisans Programı

I. Yarı Yıl

I. YIL /  I.DÖNEM (GÜZ)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul  
BUS 101 Bilim ve Teknoloji Tarihi Z 4 -  
BUS 103 İşletmeciler için Matematik I Z 4 -  
BUS 107 İşletmeye Giriş Z 4 -  
BUS 109 Hukukun Temelleri Z 4 -  
ECON 101 İktisada Giriş I Z 5 -  
ENG 101 Akademik İngilizce I Z 4 -  
ENG 151 İşletmeciler için İngilizce I Z 4 -  
TDL 101 Türk Dili I Z 1 -  
  TOPLAM                       30

II. Yarı Yıl

I. YIL /  II. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BUS 102 Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma Z 4 -
BUS 104 İşletmeciler için Matematik II Z 4 BUS 103
BUS 110 Sosyal Psikoloji Z 4 -
BUS 112 Sosyolojiye Giriş Z 4 -
ECON 102 İktisada Giriş II Z 5 -
ENG 102 Akademik İngilizce II Z 4 -
ENG 152 İşletmeciler için İngilizce II Z 4 -
TDL 102 Türk Dili II Z 1  
  TOPLAM                   30 

III. Yarı Yıl

II. YIL /  III. DÖNEM (GÜZ)
DERSİN
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BUS 201 İşletmeciler için İstatistik I Z 5 -
BUS 203 İşletme Hukuku Z 5 -
BUS 205 Muhasebeye Giriş Z 5 -
ENG 251 İşletmeciler için İngilizce III Z 4 -
ITB 207 Uluslararası İşletmecilik Z 5 -
MIS 209 Yönetim Bilimine Giriş Z 5 -
TIT 101 Türk İnkılap Tarihi I Z 1 -
  TOPLAM                30

IV. Yarı Yıl

II. YIL /  IV. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BF 202 Finansal Yönetim Z 5 -
BF 204 Bankacılığa Giriş Z 5 -
BUS 202 İşletmeciler için İstatistik I Z 5 BUS 201
BUS 204 Örgütsel Davranış Z 5 -
BUS 210 Pazarlamaya Giriş Z 5 -
ENG 252 İşletmeciler için İngilizce IV Z 4 -
TIT 102 Türk Inkilap Tarihi II Z 1 -
  TOPLAM                          30

 

V. Yarı Yıl

III. YIL /  V. DÖNEM (GÜZ)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BF 301 Ekonometri I Z 5 BUS 202
BF 305 Finansal Tablolar Analizi Z 5 BUS 205
BF 307 İşletme Finansmanı Z 5 BF 202
ENG 351 İşletmeciler için İngilizce V Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
SEÇMELİLER
BF 309 Gayrimenkul Finansmanı S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM                         30

VI. Yarı Yıl

III. YIL /  VI. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BF 302 Ekonometri II Z 5 BF 301
BF 304 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Z 5 -
BF 308 Yatırım Analizi Z 5 -
ENG352 İşletmeciler için İngilizce VI Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
SEÇMELİLER
BF 310 Çok Faktörlü İstatistiksel Analiz S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM                            30

 

VII. Yarı Yıl

IV. YIL /  VII. DÖNEM  (GÜZ)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BF 401 Uluslararası Finans Z 5 -
ENG 451 İşletmeciler için İngilizce VII Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
  Seçmeli Ders III S 5 -
  Seçmeli Ders IV S 5 -
SEÇMELİLER
BF 411 Zaman Serileri Analizi S 5 -
BF 413 Proje Finansmanı S 5 -
BF 415 Yönetim Ekonomisi S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM

                     30

 

VIII. Yarı Yıl

IV. YIL /  VIII. DÖNEM (BAHAR)
DERSLER
DERSİN KODU   Z/S AKTS Ön Koşul
BF 402 Banka Yönetimi Z 5 -
ENG 452 İşletmeciler için İngilizce VIII Z 5 -
  Seçmeli Ders I S 5 -
  Seçmeli Ders II S 5 -
  Seçmeli Ders III S 5 -
  Seçmeli Ders IV S 5 -
SEÇMELİLER
BF 416 Portföy Yönetimi S 5 -
BF 418 Türev Ürünler S 5 -
BF 420 Davranışsal Finans S 5 -
  Fakülte İçi/Dışı Seçmeli S 5 -
  TOPLAM                       30

^ Başa dön ^

 İLETİŞİM

Bölüm Facebook Grubu

https://www.facebook.com/groups/ybubft/

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr