ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ


 

İŞLETME FAKÜLTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

  1. Barca, M. , Akdeve, E., Medeni, T. Technical Assistance for Improved Strategic Management Capacity Project, Avrupa Birliği, UNDP – Kalkınma Bakanlığı Stratejik Plan Geliştirme Eğitim Danışmanlığı (2014)
  2. Şener, H. E., İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi II. Aşama (ICOISS II), Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir, UNDP, Kısa Dönemli Uzman, 2014-devam ediyor.

HABERLER

DUYURULAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr