ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY


 

BUSINESS SCHOOL

 asd.jpg

 

İşletme Fakültesi olarak TERCİH GÜNLERİ'nde yerimizi aldık, tüm üniversite adaylarını bekliyoruz.

 

IMG 15219

 

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Fakültesi, bilgiyi keşfetmeyi ve yaymayı, yenilikçiliği özendirmeyi ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fakülte bu doğrultuda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde programlar sunmakta, işletmelerin güncel gereksinimlerini karşılayacak araştırma merkezleri kurmakta ve projeler geliştirmektedir. Fakültede İşletme, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yer almaktadır. Fakülte ayrıca büyüme potansiyeli yüksek sektörlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Rekabet Araştırmaları Merkezlerini (REKMER) kurmuştur.

Fakültemiz, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyemizde eğitim verecektir.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü’nden Merhaba!

TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TM1 PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM İNGİLİZCE İŞLETME PROGRAMLARINDA ANKARA’DA TÜM İNGİLİZCE İŞLETME PROGRAMLARINDA
60. 10. 4.

İşletme Bölümü, diğer eğitim kurumlarıyla, işletmelerle ve sivil toplum örgütleriyle olan işbirliği içerisinde ulusaldan uluslararası ölçeğe uzanan bir misyon üstlenmiştir. İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmeleri için gerek duydukları bilgi ve teknolojinin aktarımını sağlamak ve ayrıca toplumun bilgilenme ve bilimin aydınlığında öğrenme gereksinimine cevap vermek amacıyla her türlü basım ve yayın olanaklarını kullanarak etkili çalışmaları yapmak bölümümüzün öncelikli hedefleri arasındadır.

İşletme Bölümünün öncelikli amacı, kaliteli eğitim, öğretim ve araştırma olanakları sunarak ülkemizde ve dünyada teknolojiye dayalı bilim odağı olmak, çevre bilincine sahip, gelişmeye açık, etik değerlere saygılı girişimci ve profesyonel yöneticiler yetiştirmektir.

Bu doğrultuda;
  •       Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik kadroya sahip,
  •       Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen,
  •       Bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler geliştiren,
  •       Ekolojik, teknolojik ve ekonomik bileşenlerin uyumu ile temiz üretim bilinci oluşturan,
  •       Entelektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan,
  •       İlk sıralarda tercih edilen,
  •       Etik değerlere saygılı bölüm ve seçkin anabilim dalları olmayı amaçlamaktadır.

İşletme bölümü, teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı küreselleşen iş dünyasında rekabetçiliği artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür. İşletme bölümü, farklı endüstrilerde üretim ve hizmetin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak adaylar yetiştirir. Bir işletmeci, çalıştığı kurumdaki planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında, ürünün kalitesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı ile ilgili plan ve bütçeleme yapmaktadır.

İşletme Bölümü mezunları, öncelikle girişimcilik vizyonuyla stratejik fırsatlara yaklaşmakla birlikte; Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde araştırmacı ve akademisyen; özel sektörde yeminli mali müşavir, muhasebe ve finansman müdürü, banka yöneticisi, pazarlama ve insan kaynakları uzmanı gibi, kamu sektöründe ise uzman, yönetici, müfettiş, broker ve dealer ve benzeri bir çok görevler alabileceklerdir. 

       

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Merhaba!

 
TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TM1 PROGRAMLARINDA ANKARA GENELİ TÜM İNGİLİZCE TM1 PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM YBS PROGRAMLARINDA  
61. 9. 1.  

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) lisans programı, insanı temel alarak, teknoloji, işletmecilik ve organizasyon konularına yoğunlaşan çok-disiplinli bir programdır. YBS alanının amacı, öncelikle işletmecilik ve organizasyonlara ilişkin problemleri çözmek için işletme sistemini analiz etmek, bilişim sistemi tasarlamak ve geliştirmek, ortaya çıkarılmış bilişim sistemini hayata geçirmektir.

Sosyo-teknik sistemler olarak bilişim sistemleri alanında eğitim alacak öğrenciler için (1) teknik düzeyde; yazılım, donanım, programlama, veri tabanı yönetimi, iş zekası ve veri madenciliği uygulamaları gibi teknik derslerin yanı sıra, (2) sosyal düzeyde; problem çözme becerisi, müzakere ve etkileme becerisi, kullanıcı/müşteri gereksinimlerini anlama ve bunlara cevap verme becerisi, proje yönetimi deneyimi, planlama ve örgütsel beceriler gibi edinimlerin kazanılmasına katkı sağlayan bir öğretim programı sunulmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri dinamik bir alandır ve teknoloji yardımıyla insanların hayatlarını ve iş yapma şekillerini iyileştirmek için sürekliliği hedefler. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlamak, problemleri çözmek, yenilikler üretmek, iletişim kurmak ve sürekli öğrenmek için bu alanda çalışacak bireylerin hızlı düşünme, sıkı çalışma disiplini, çoklu görevlerle başa çıkma, stres yönetimi alanlarında yetenekli olması beklenmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki mesleklere örnek olarak; İş Analisti, İşletmeler için Uygulama Geliştirici, Bilişim Teknolojileri Danışmanı, Sistem Analisti, Bilişim Teknolojileri Proje Geliştirme Lideri, Veritabanı Yöneticisi, İş Zekası Analisti, Sistem Geliştirici, Veritabanı Analisti, Web Geliştirici, Ağ Yöneticisi, Teknik Destek Uzmanı, Bilişim Sistemleri Yöneticisi verilebilir.
 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Bankacılık ve Finans Bölümü’nden Merhaba!

TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TM1 PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM BF PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM İNGİLİZCE BF PROGRAMLARINDA
99. 1. 1.

Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Programı, Fakültemiz bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana yer almakta olup, günümüz küresel ve rekabetçi piyasa ortamında kendisini sürekli olarak güncelleyen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, araştıran ve sorgulayan, analitik düşünce yapısına sahip, hem kamu hem de özel sektörün bankacılık ve finans alanındaki taleplerine cevap verebilecek yüksek düzeyde donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans Programı öncesinde İngilizce Hazırlık Eğitimi bulunmakta olup sonrasında ise, %100 İngilizce olarak dersler verilmekte ve 4 yıl boyunca da yabancı dil eğitimine ayrıca devam edilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize yönelik olarak staj imkanı da bulunmaktadır.

Lisans Programımız kapsamında öncelikle ilk 2 yıl boyunca ağırlıklı olarak temel dersler verilmekte, 3. yıldan itibaren ise uzmanlaşmaya yönelik olarak alan dersleri verilmeye başlanmaktadır. Ek olarak, öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı alanlarda da kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve çok yönlü bir bakış açısı yakalayabilmeleri amacıyla, Fakülte veya Bölüm ayrımı olmaksızın Üniversitemiz bünyesinde açılan farklı alanlardaki seçmeli dersleri almalarına imkan verilmektedir. 

Bölümümüz kapsamında eğitim veren öğretim üyelerimiz, hem ulusal hem de uluslar arası alanda deneyime sahip bulunmakta olup, öğrencilerimizin finansal kavramları özümsemelerini, mikro ve makro düzeyde ekonomik gelişmeleri sentezleyebilmelerini ve teori ile uygulama arasında bütünleşmeyi sağlayabilmelerine yönelik olarak eğitim programlarını dizayn etmektedirler.

Dersler hakkındaki ayrıntılı bilgiye ve derslerin 4 yıllık süreç içerisindeki dağılımına http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/tr/akademik1/bolumveprogramlar1 sayfasından ulaşabilirsiniz.

Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, bankacılık ve finans alanında müfettiş, uzman, finansal analist, mali müşavir, bağımsız denetçi, portföy yöneticisi vb. unvanlara sahip olabilmekte ve hem kamu hem de özel sektörde yer alan kuruluşlarda (TCMB, SPK, BDDK, TBB, Borsa İstanbul, Kamu ve Özel Bankalar, Maliye Bakanlığı, Rekebet Kurulu, Portföy Yönetim Şirketleri vb.) istihdam edilebilmektedirler.

   

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nden Merhaba!

TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TM1 PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM UTİ PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET OKULLARI UTİ PROGRAMLARINDA
85. 8. 1.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüz, öğrencilerimize dış ticarette rekabet gücünü yaratmak ve arttırmak amacıyla işletmecilik alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken de işletme, ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler gibi pek çok sosyal bilimden destek alarak uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin dış ticaret ve dış ticaret finansmanı gibi stratejik önem taşıyan kademelerinde ulusal ve uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri takip eden, donanımlı, özgüvenli işletmeciler yetiştirmek için çabalamaktayız. 

Yukarıda belirtilen hedef doğrultusunda, öğrencilerimiz teorik derslerin yanısıra, uygulamaya yönelik dersler de alabilmektedir. Bölümümüz, her dönem açtığı zorunlu ve seçmeli derslerle, Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik lisans programinin icermesi gereken tum guncel ve temel konulari ogrencilere sunmaktadir.

Disiplinlerarasi bir bölüm olmanın avantajıyla, öğrencilerimiz geniş bir yelpazede eğitim almaktadır. Bu bölüme girdikten sonra akademik ve iş hayatlarını kendi ilgi alanları ve isteklerine göre, istedikleri yönde şekillendirme olanağına sahiptirler. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde, öğrencilerimiz için başka yabancı diller öğrenme olanağı da sağlamaktadır Bölümümüz, ders içerikleri itibariyle, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere de, kamu kurum sınavlarına girerek kamuda çalışmak isteyen öğrencilere de, uluslararası faaliyet gösteren firmalarda yönetici kademelerinde çalışmak isteyen öğrencilere de yeterli potansiyeli sağlayacak bir yapıda eğitim vermektedir. Dolayısıyla bölümümüzden mezun olan öğrenciler, çalışma alanlarını kendileri seçebilme lüksüne sahiptir.

 

     

* Information for the department rankings was obtained from the YÖKATLAS program of Turkey's Council of Higher Education (YÖK).

Web source: https://yokatlas.yok.gov.tr

 

 

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ TANITIM BROŞÜRÜ

TANITIM VIDEOLARI

 

NEWS

ANNOUNCEMENTS

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr