ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY


 

BUSINESS SCHOOL

FORMS

 

Form-1 Aile Durum Bildirim Formu

Form-2 Aile Yardım Bildirim Formu

Form-3 Akademik Beyan Formu

Form-4 Akademik/İdari Kimlik Başvuru Formu

Form-5 Akademik Personel  Bilgi Formu

Form-6 Araştırma Görevlisi Bilimsel Faaliyet Raporu

Form-7 BAP Başvuru Dilekçe

Form-8 Dilekçe Örneği

Form-9 Doğum Yardımı Dilekçesi

Form-10 İdari Personel Bilgi Formu

Form-11 İlişik Kesme Belgesi

Form-12 İstifa-Emeklilik Dilekçesi

Form-13 Jüri Üyeliği Dilekçesi

Form-14 Jüri Üyeliği Takip Formu

Form-15 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Form-16 Kayıp Çalıntı Kimlik Bildirim Formu

Form-17 Kimlik Bilgileri Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Form-18 Mal Bildirimi

Form-19 Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

Form-20 Sınav Ücret Formu

Form-21 Ücretsiz İzin Dilekçesi

Form-22 Görev Belgesi Talep Dilekçesi

Form-23 Görevlendirme Dilekçesi (39 md)

Form-24 Yardımcı Doçent Atama Başvuru Dilekçesi

Form-25 Yök Özgeçmiş Format

Form-26 Not Düzeltme Formu

NEWS

ANNOUNCEMENTS

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr