ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY


 

BUSINESS SCHOOL

aesengun
 
Ayşe Elif Şengün PhD
Professor

 

 

 

 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address: Yildirim Beyazit Universitesi Dumlupinar Mahallesi, 06760 Çubuk/ Ankara / TURKEY
 

 


Research Interests

 • Interorganizational Trust
 • Dark side of Trust
 • Industrial Clusters
 • Innovation and Learning


Awards and Honors 

2011 - ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü (ULAKBIM Publication Encouragement Award) [cash] 
2009 - Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Yayın Teşvik Ödülü (Turkish Academy of Sciences Publication Encouragement Award) [cash]
2008 - 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü (16th National Management and Organization Congress Best Paper Award) [cash and certificate] 
2007 - Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Yayın Teşvik Ödülü (Turkish Academy of Sciences Publication Encouragement Award) [cash]
2006 - Academy of Management Organization and Management Theory Division Reviewer Award: Above and Beyond the Call of Duty [certificate] 
1991-1993 - METU Honors' List
1985-1988 Turkish Ministry of Education Success Scholarship 

Projects

 • Administrator, "Analyzing business values and trust in the Turkish Jewelry industry", Yıldırım Beyazıt University Scientific Research Projects (BAP) Fund, Project no.: 2105, (continuing)
 • Consultant, Project supported by Development Agency of Ankara for the foundation of Yıldırım Beyazıt University Center for Competition and Innovation Research (REKMER), September 2011-December 2012.
 • Researcher, Scientific and Technological Research Council of Turkey Project Fund, Project no.: SOBAG 105K168, May 2006 - May 2007.
 • Researcher, Middle East Technical University Scientific Research Projects Fund, Project no.: BAP: 2004-04-02-01, January - December 2004.Other Academic Service

Reviewer for

 • Industry and Innovation,
 • Journal of Business Research,
 • Journal of Business Venturing,
 • METU Studies of Development,
 • Yönetim Araştırmaları Dergisi,
 • TODAİE Amme İdaresi Dergisi,
 • A.Ü SBF Dergisi,
 • Boğaziçi Journal,
 • European Journal of Innovation Management

Theses Supervised

 • Müge Cantekin, "Türk Kuyumculuk Sektöründe Güvenin Karanlık Yüzü: Nitel Bir Değerlendirme" (The Dark Side of Trust in the Turkish Jewelry Industry: A Qualitative Inquiry), Ph.D. Thesis, February 2014.

Academic Degrees

 • PhD degree Management, METU, 2005.
 • Master's degree Management, Ankara University, 1997.
 • Bachelor's degree Management, METU, 1993.

Academic Appointments

 • 2016 -          : Professor, Yildirim Beyazit University
 • 2011 - 2016: Assoc.Prof.Dr., Yıldırım Beyazıt University
 • 2007 - 2011: Assist.Prof.Dr., Başkent University
 • 2005 - 2007: Instructor, Başkent University
 • 1999 - 2005: Research Assistant, METU.
 • 1994 - 1997: Research Assistant, Ankara University

Current Teaching Activities

ISL562 İşletmeler Arası İşbirliği ve Rekabet

MAN512 Cooperation and Competition Between Organizations

ITB334 International Management Applications

BUS326 Research Methods


Selected Publications


Books and Book Chapters

 • Şengün, A. E. 2011.“Yönetim” (Management). Girişimciler için Başvuru Kitabı (A Reference Book for Entrepreneurs) [içinde]. Ankara: TEPAV. 

Journal Articles

 • Şengün, A.E. 2015. Does informal knowledge sharing breed innovation in industrial clusters? Boğaziçi Journal , 29(1): 53-79.
 • Şengün, A. E., Önder, Ç. 2011. The conditional impact of competence trust on inter-firm learning in a collectivist SME context. Industry and Innovation , 18(8): 791-812. (SSCI)
 • Oğuz, F., Şengün, A. E. 2011. Mystery of the unknown: Revisiting tacit knowledge in the organizational literature.Journal of Knowledge Management , 15(3). (SSCI)
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. 2011. Trust types, distrust, and performance outcomes in small business relationships: The Pharmacy-Drug Warehouse Case. The Service Industries Journal, 31(1-2): 287-309. (SSCI)
 • Şengün, A. E. 2010. Which type of trust for inter-firm learning? Industry and Innovation , 17(2): 193-213. (SSCI)
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. 2009. Revisiting trust and control: Effects on Perceived Relationship PerformanceInternational Small Business Journal , 27(1): 39-69. (SSCI)
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. 2007. Trust, control, and risk: A test of Das and Teng’s conceptual framework for pharmaceutical buyer-supplier relationships. Group & Organization Management , 32 (4): 430-464. (SSCI)
 • Şengün, A. E., Önder Ç. 2009. Endüstriyel kümelerde yenilikçilik: Firma özellikleri etkili mi? Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1): 5-34.
 • Şengün, A. E. 2007. Alıcı-tedarikçi ilişkilerinde güven ve güvensizliğin mübadele performansı üzerine etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi örneği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(1-2): 5-38.
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. 2007. Alıcı-satıcı ilişkilerinde güvenin performansa etkileri: Eczane - ecza deposu ilişkisi örneği. ODTÜ Gelişme Dergisi, 33(2): 223-254.

Conference Papers

 • Şengün, A.E., Wasti, S.N. Precious yet perilous: Exploring the dark side of trust in the jewelry trade. 31st EGOS Colloquium, July 2-4, 2015, Athens, Greece. www.egosnet.org.
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N., Cantekin, M. The dark side of trust: Institutional, relational and economic antecedents. British Academy of Management (BAM) Annual Conference, September 10-12, 2013, Liverpool, UK.
 • Wasti, S.N., Şengün, A. E., Önder, Ç. The dark side of trust in in buyer-supplier relationships: The case of pharmacy-drug wholesaler relationships. 5th Workshop on Trust within and Between Organizations Proceedings [on CD]. January 28-29, 2010, Madrid, Spain. 
 • Şengün, A. E., Çakar, M. Trust, knowledge sharing and innovation in horizontal inter-firm exchanges: Evidence from an industrial district context. 25th EGOS Colloquium, July 2-4, 2009, Barselona, Spain. www.egosnet.org
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. Between trust and distrust: Investigating the linkage between trust types and relationship performance outcomes. EIASM 3rd Workshop on Trust within and Between Organizations Proceedings [on CD]. October 27-28, 2005, Amsterdam, The Netherlands. 
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. Interaction between trust, control, and risk in a long-term supply agreement type alliance: A test of Das and Teng’s Framework. 21st EGOS Colloquium, June 30 – July 2 2005, Berlin, Germany. www.egosnet.org 
 • Şengün, A. E., Önder, Ç. Endüstriyel kümelerde yenilikçilik: Firma özellikleri etkili mi? 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana, 20-22 Mayıs 2010, s.507-515. 
 • Şengün, A. E., Çakar, M. Sanayi bölgelerinde güven, bilgi paylaşımı, yenilikçilik ilişkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesi’nde karşılaştırmalı nicel bir çalışma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 16-18 Mayıs 2008, s. 476-479. 
 • Şengün, A. E. Sanayi bölgelerinde güven, bilgi paylaşımı, yenilikçilik, performans ilişkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi örneği, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, 25-27 Mayıs 2007, s. 474-479. 
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. Revisiting trust and control: Influence on relationship performance. Academy of Management Annual Meeting. August 11-16, 2006. Atlanta, Georgia, USA. 
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. Alıcı-satıcı ilişkilerinde güvenin performansa etkileri: Ankara’daki eczaneler üzerine nicel bir çalışma, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Istanbul, 12-14 Mayıs, 2005, s.127-130. 
 • Şengün, A. E., Wasti, S. N. Alıcı-satıcı ilişkilerinde güvenin performansa etkisi: Ecza deposu-eczane ilişkisi örneği, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Bursa, 27-29 Mayıs, 2004, s.403-408. 


Other Publications 

 • Şengün, A. E. Ekonomik kriz, işlem maliyetleri ve melez örgütsel yapılar üzerine. Asomedya, Şubat 2009. 
 • Şengün, A. E. Trust, distrust and relationship performance in buyer-supplier relationships: Evidence from an industrial district context. Uluslararası SOBIAD Sosyal Bilimler Konferansı. İzmir, 21-22 Ağustos 2008. 
 • Şengün, A. E. Performance outcomes of interfirm trust in buyer-seller relationships. 20th EGOS Colloquium Ph.D. Programme. June 29 – 30, 2004. Ljubljana, Slovenia. 

Memberships

 • British Academy of Management (BAM)
 • Academy of Management
 • EGOS
 • EIASM
 • AOM OMT Division Research Committee (Invited Member, 2007-2011)

NEWS

ANNOUNCEMENTS

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Esenboğa/Ankara Tel: (0312) 906 16-47/48, Fax: (0312) 906 29 61  emailisletme@ybu.edu.tr